Wnioski – Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2023 roku

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2023!

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne
Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym
nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i
naturalnego.
Nagrody przyznawane mogą być w następujących kategoriach:

 • wystawy,
 • publikacje książkowe,
 • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego
  (w tym wydawnictwa multimedialne),
 • dokonania z zakresu konserwacji.
  W 2024 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 80.000 zł.
  Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami
  lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.
  Instytucja może zgłosić maksymalnie 2 wnioski w każdej z kategorii.
  Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego,
  których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach.
  Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć
  w terminie do 26 lutego 2024 r. na adres:
  Muzeum Śląskie w Katowicach
  ul. T. Dobrowolskiego 1
  40-205 Katowice
  (decyduje data stempla pocztowego).
  Do wniosku należy dołączyć krótką (1 – 3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów).
  Powyższe nie dotyczy kategorii „publikacje książkowe”.
  Załączniki złożone do wniosku należy odebrać w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach,
  ul. T. Dobrowolskiego 1, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Panią Beatą Grochowską
  tel. 32 77 99 316, w terminie do 31 grudnia 2024 r.   
  Po upływie tego terminu wszystkie załączniki zostaną zniszczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *