Członkostwo

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby będące muzealnikami do wstępowania w szeregi naszego Stowarzyszenia. Jedną z korzyści członkostwa jest posiadanie imiennej legitymacji ułatwiającej bezpłatne korzystanie z muzeów w Polsce oraz zagranicą.

Zgodnie z obowiązującym statutem istnieją trzy rodzaje członkostwa w naszym Stowarzyszeniu:

  • członkostwo zwyczajne;
  • honorowe;
  • wspierające.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy z przedstawicieli grupy zawodowej polskich muzealników, zdefiniowanej jak w Ustawie o muzeach z dnia 26 listopada 1996. Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, Zarząd Oddziału i zatwierdza Zarząd Główny. Każdy z członków Stowarzyszenia należy do Oddziału, na terenie którego zamieszkuje lub pracuje. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba niezatrudniona w muzeum, jeśli odeszła z muzeum
a zajmowała stanowisko kustosza. Osoby przechodzące na emeryturę lub rentę zachowują członkostwo w Stowarzyszeniu.