Członkostwo

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby będące muzealnikami do wstępowania w szeregi naszego Stowarzyszenia. Jedną z korzyści członkostwa jest posiadanie imiennej legitymacji ułatwiającej bezpłatne korzystanie z muzeów w Polsce oraz zagranicą.

Zgodnie z obowiązującym statutem istnieją cztery rodzaje członkostwa w naszym Stowarzyszeniu:

  • członkostwo zwyczajne;
  • honorowe;
  • wspierające;
  • instytucjonalne.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pracownik muzeum działającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 listopada 1996 o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385). Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, Zarząd Oddziału i zatwierdza Zarząd Główny. Każdy z członków Stowarzyszenia może należeć do jednego Oddziału terenowego, niezależnie od miejsca pracy lub zamieszkania. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba niezatrudniona w muzeum, po zakończeniu stosunku pracy z muzeum, w tym w wyniku przejścia na emeryturę lub rentę.