Medal im. T. Dobrowolskiego

Medal im. Tadeusza Dobrowolskiego został ustanowiony w 2016 roku przez Oddział Śląski Stowarzyszenia Muzealników Polskich jako honorowe wyróżnienie obecnych i byłych muzealników działających na rzecz muzealnictwa w województwie śląskim.

Zaprojektowany przez Sybillę Skałubę medal jest wręczany laureatom podczas corocznej gali Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne.

Lista Laureatów wyróżniona medalem im. T. Dobrowolskiego:

2016 – prof. Barbara Bazielich

2016 – dr Lech Szaraniec

2016 – dr Jadwiga Bednarska

2017 – dr Maria Lipok-Bierwiaczonek

2018 – Zofia Krzykowska

2019 – Aleksandra Daab

2020 – Piotr Mankiewicz

2021 – Bożena Kubit

2022 – dr Piotr Cempulik

2023 – Henryka Jarema-Olszewska