Zarząd Oddziału

Podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich 21 marca 2022 roku wybrano Prezesa oraz Zarząd w składzie:

Prezes Oddziału – Zofia Szota Muzeum Historii Katowic

Zarząd Oddziału:

Tomasz Górecki – Wiceprezes Muzeum Miejskie w Żorach

Małgorzata Kurgan-Przybylska – Skarbnik Muzeum Śląskie

Tomasz Owoc – Sekretarz Muzeum Hutnictwa

Lucjan Buchalik – Członek Zarządu Muzeum Muzeum Miejskie w Żorach

Sylwia Grudzień – Członek Zarządu do 2023 r. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej