Stowarzyszenie Muzealników Polskich

Stowarzyszenie Muzealników Polskich działa od 1998 roku. Stanowi ono ogólnopolskie zrzeszenie naukowo-zawodowe mające na celu zachowanie tradycji i rozwój muzealnictwa. Stowarzyszenie propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi muzealnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy o polskich muzeach i ich zbiorach.

Ważnym celem działań jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz reprezentacja i obrona interesów zawodowych polskich muzealników. Obecnie w skład Stowarzyszenia Muzealników Polskich wchodzi szesnaście oddziałów regionalnych obejmujących niemal cały kraj. Oddział Śląski Stowarzyszenia liczy blisko 50 członków.