O Nas

Śląski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polski jest jednym z szesnastu oddziałów Stowarzyszenia na terenie Polski. W jego ramach działa blisko 50 osób, muzealników, którzy swoimi działaniami realizują cele statutowe Stowarzyszenia.